NVM taxateur in de regio Amersfoort

Een NVM taxatie is van hoge kwaliteit. Welkom Amersfoort werkt uitsluitend met erkende NVM taxateurs, wat een garantie is voor de uitstekende kwaliteit van uw taxatie.

Steeds meer geldverstrekkende instellingen eisen dat een gecertificeerde taxateur deze taxatie doet. Dat kan bij een NVM taxateur. Iedere NVM makelaar is ingeschreven in het register van stichting NRVT en daarmee een gecertificeerde taxateur.

NVM makelaars ondergaan een periodieke hercertificering. Zo blijft de kwaliteit van de kennis gewaarborgd. De NVM taxateur / makelaar is dus bij uitstek geschikt een taxatie voor u uit te voeren.

Uniforme norm

NVM makelaars hanteren tijdens het taxeren allen dezelfde norm voor het vaststellen van de oppervlakten: de Meetinstructie gebaseerd op de NEN2580. Het hanteren van één uniforme meetwijze levert als voordeel op dat NVM taxaties van woningen op dezelfde manier plaatsvinden.

Dankzij de NVM database die wordt bijgehouden door 4000 NVM makelaars heeft uw NVM taxateur meer referenties voor de taxatie tot zijn beschikking dan andere makelaars. Hierdoor kan een taxatie nog nauwkeuriger worden uitgevoerd.

Actuele regionale marktsituatie

Door de actualiteit is de NVM makelaar zeer goed op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen en de huidige regionale situatie. Een van de essentiële punten om de waarde van uw onroerend goed te bepalen.

Nationale Hypotheek Garantie

NVM makelaars hanteren strikte regels bij het maken van een taxatie. Hierdoor erkent ook de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) taxaties van NVM makelaars (indien zij tevens zijn aangesloten bij het taxatie keurmerk Nederlands Woning Waarde Instituut). Alle NVM taxateurs van Welkom Amersfoort voldoen hieraan.

Factoren bij de taxatie

Tijdens een taxatie let de NVM makelaar / taxateur op de volgende factoren:

  • De staat van onderhoud
  • De inhoud en de oppervlakte
  • De functionele indeling
  • De constructie, de gebruikte materialen en de kwaliteit hiervan
  • Mate van isolatie en energiezuinigheid
  • Verplichtingen en rechten, zoals recht van overpad en erfpacht
  • De ligging en de omgeving
  • Het bestemmingsplan
  • De marktsituatie